DARBA UZSĀKŠANA

Apmeklējuma atskaite
Mykoob sistēmā ir iespējams uzstādīt apmeklējumu un kavējumu atskaites sūtīšanu uz noteiktām epasta adresēm. Šīs atskaites var izmantot, piemēram, skolas ēd...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:15 PM
Konsultāciju sadaļa
Konsultāciju sadaļa ir pieejam skolas administratoriem, pedagogiem, kā arī izglītojamajiem un vecākiem. Katrai no minētajām grupā sadaļā pieejamo darbību kl...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:16 PM
Pedagogu sadaļa
Pievienošana Pievienojot jaunu pedagogu tiek veiktas pārbaudes vai šāds lietotājs jau eksistē sistēmā; ja eksistē - jāveic profilu apvienošana vai jāmaina...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 2:10 PM
Mykoob darba uzsākšana. Pirmie soļi
Pielikumā pievienots apraksts.
Otrd, 13 Feb, 2018 at 1:18 PM