Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Situācijas apraksts sagatavošanās darbam:

  • Skolās, kas piedalās projekta realizācijā, ir izveidoti priekšmeti atbilstoši projekta prasībām. Tos nedrīkst redigēt.
  • Nodarbību pievienošana notiek “konsultāciju” sadaļā.
  • Skolas adminstratoram un pedagogiem ir tiesības veidot projekta prasībām īpaši pielāgotas atskaites.

 

 

Sagatavošanās darbam:

  • Skolas administratoram, katram priekšmetam jāpievieno pasniedzēji, kas piedalās konkrētā priekšmeta pasniegšanā.
  • Liekos priekšmetus, kuri skolai nav vajadzīgi, drīkst dzēst.
  • Skolai uzstādījumu sadaļā jānorāda kurā novadā/reģionā tā atrodas.

 

 

Tuvākajā laikā:

  • Kopīgās skolas atskaites par iepriekšējo mēnesi, katra mēneša 5. datumā tiks nosūtītas novada koordinatoram un VISC.

 

Plānotie uzlabojumi:

  •  Nodarbību kopēšana – lai atvieglotu nodarbību izveidošanu.
  • Tēmu špikeri”.

 

 

Nodarbības pievienošana

 

 1. Jāatver konsultāciju sadaļa un jāspiež “Pievienot konsultāciju”.

 

2. Jāizvēlas SAM832 Nodarbība.

3. Jāizvēlas viens pedagogs. Pedagogam jāizvēlas amats, kas parādīsies VVM atskaitē.

4. Jāizvēlas viens SAM832 priekšmets.

5. Jāizvēlas nodarbības datums.

6. Jāievada stundu skaits (vesels skaitlis).

 

 

 

 7. Jāievada nodarbības tēma un jāizvēlas studenti (šis papildus solis tikai administrātoriem).

8. Jāievada tēma atbilstoša projektā noteiktajām! Pasākuma nosaukums un aktuālais no metodoloģijas

9. Jāizvēlas nodarbībai studenti.

 

Atskaites

Adminstratoru atskaites 


 1. Jāatver konsultāciju sadaļa Jāspiež “SAM832 ”. Atvērsies papildus logs, kurā būs iespēja izvēlēties, kuru no atskaitēm veidot


 2. Jāizvēlas atskaites periods.

3. Jāizvēlas pedagogi ( skolotāji atskaiti varēs izgūt tikai par sevi)

4. APP atskaitie jāizvēlas arī SAM832 priekšmeti.

 

Pedagogu atskaites

1. Jāatver Nodarbību sadaļa jāspiež.

 

2. Jāspiež "Konsultāciju grafiks".

 

3.  Jāspiež “SAM832”. Tiks atvērts jauns logs, kurā būs iespēja izvēlēties atskaitas veidu.

4. Jāizvēlas atskaites periods.

5. Veidojot APP atskaiti jāizvēlas SAM832 priekšmeti.

 

Atskaite ir īpaši pielāgota projekta prasībām un, ja VISC ir apstiprinājis tās pareizību - to nedrīkst rediģēt.

Katra tekošā mēneša 5. datumā atskaiti par iepriekšējo mēnesi jānosūta VISC uz epastu atskaites@832.visc.gov.lv