Mykoob sistēmā ir iespējams uzstādīt apmeklējumu un kavējumu atskaites sūtīšanu uz noteiktām epasta adresēm. Šīs atskaites var izmantot, piemēram, skolas ēdinātāji, pašvaldības vai sociālie dienesti. 
Sistēmā var norādīt noteiktu laiku kurā, darba dienās, izsūtīt apmeklējumu un kavējumu atskaiti. Šī atskaite veidosies ņemot vērā klases/skolēnu pirmo nodarbību no stundu saraksta. Lai nodrošinātu atskaites precizitāti, pirmās nodarbības skolotājiem līdz noteiktajam laikam (atskaites izsūtīšanas laikam) ir jāievada pirmās nodarbības kavējumi.

  

Uzstādījumi: Apmeklējuma atskaites uzstādījumi atrodas sadaļā Uzstādījumi -> Uzstādījumi. 


Lai noteiktā laikā saņemtu apmeklējuma atskaiti, jābūt ieslēgtai atskaišu veidošanai ("Ieslēgts":"").

Atskaites saņēmēju epastus var ievadīt veicot peles klikšķi uz dzeltenās pogas ar zīmulīti. Atvērsies papildus logs, kurā iespējams ievadīt saņēmēju epastus (vairāku epastu gadījumā tos jāatdala ar komatu). Kad saņēmēju epasti ir norādīti, jāveic saglabāšana.


 

E-pasti ar atskaiti tiks izsūtīti norādītajā laikā. Tāpēc vēlams vienoties, ka līdz attiecīgajam laikam pirmās nodarbības apmeklējumi sistēmā jau būs ievadīti.

 

Saņemtajā epasta vēstules būs redzama kopējā statistika, kā arī sadalījums pa klasēm. Pielikumos būs pievienotas datnes .csv un .xlsx formātā, kuras saturēs to pašu informāciju.