Konsultāciju sadaļa ir pieejam skolas administratoriem, pedagogiem, kā arī izglītojamajiem un vecākiem. Katrai no minētajām grupā sadaļā pieejamo darbību klāsts ir atbilstošs veicamajiem pienākumiem.

Konsultāciju sadaļa no skolas administratora skatu punkta

Sadaļa izvietota Nodarbību apakšizvēlnē. Tātad Nodarbības -> Konsultācijas

 

1. Izmantojot "Pievienot konsultāciju" varat pievienot vienu konsultāciju.

2. Izmantojot "Pievienot regulāras konsultācijas" varat pievienot konsultāciju kādā konkrētā priekšmetā, kas regulāri atkārtojas. Piemēram, ja nepieciešams pievienot konsultācijas laiku konkrētam priekšmetam, konkrētam periodam, piemēram, visam semestrim.

3. Izveidotā konsultāciju grafika drukāšanas iespēja.

4. Izveidotā konsultāciju grafika eksporta iespēja.

5. Perioda navigācija. Var izvēlēties, kādu no jau definētajiem attēlošanas periodiem vai ievadīt savu. Pēc noklusējuma izvēlētais attēlošanas periods ir "Šonedēļ".

6. Pedagogu izvēlne. Iespēja atlasīt konkrēta pedagoga/u ieplānotās konsultācijas.

7. Priekšmetu izvēlne. Iespēja atlasīt konkrētajā priekšmetā/os ieplānotās konsultācijas.  

Konsultāciju sadaļa no pedagoga skatu punkta

Sadaļa tāpat kā administratora gadījumā izvietota Nodarbību apakšizvēlnē. Tātad Nodarbības -> Konsultācijas

1. "Pievienot nodarbību" vienas konsultācijas pievienošanai.

2. "Pievienot regulāras konsultācijas" regulāro konsultāciju pievienošanai. Lieti noder gadījumos, kad jāpievieno konsultācijas, kuras visu laiku notiek konkrētā nedēļas diena un nemainīgā laika.

3. Datuma izvēlne. 

4. Ja izvēlētajā datumā kāda konsultācija jau ir ieplānota, tad šeit var apskatīt tās detaļas, kā arī veikt labojumus, ja tādi nepieciešami.

 Konsultāciju sadaļa no izglītojamo un vecāku skatu punkta

Lai piekļūtu konsultāciju sarakstam jādodas uz sadaļu "Stundu saraksts" un jānospiež poga "Konsultāciju grafiks".

1. Iespēja izdrukāt konsultāciju grafiku.

2. Iespēja veikt konsultāciju grafika eksportu.

3. Nospiežot uz pogu "Nodarbību saraksts", notiek pārslēgšanās uz nodarbību sarakstu.

4. Perioda uzstādīšana, lai redzētu attiecīgajā periodā paredzētās konsultācijas.

5. Izvēlētajā periodā paredzēto konsultāciju grafiks. Sakārtots pa dienām. Katrai konsultācijai ir norādīts laiks, pedagogs, priekšmets, telpa, apmeklējums, tēma un piezīmes, ja tādas ir. Apskatīt konkrētās konsultācijas informāciju atsevišķā logā var nospiežot uz saraksta pēdējā kolonnā izvietoto pogu (). 

Ja peles kursors ir novietots pedagoga vārda, uzvārda laukā, kursors maina savu izskatu un laukā parādās arī iepriekš minētā papildus informācijas apskatīšanas poga (). Šajā gadījumā veicot peles klikšķi, parādīsies logs, kurā būs redzamas citas šīm pedagogam ieplānotās konsultācijas attiecīgajā periodā.

Savukārt, veicot peles klikšķi uz priekšmeta nosaukuma, parādīsies logs, kurā būs redzamas citas attiecīgajā priekšmetā ieplānotās konsultācijas.

 

Vienas konsultācijas pievienošana

Noklikšķinot pogu "Pievienot konsultāciju" atvērsies konsultācijas izveidošanas logs. Pedagogu un priekšmetu var izvēlēties no izkrītošā saraksta. Laiku var ievadīt uzklikšķinot uz attiecīgo datumu kalendārā. Protams jāievada arī laiks un vieta, kad un kur konsultācija plānota. Tēma nav obligāta, jo tā var atšķirties - katrs izglītojamais var konsultēties par kādu konkrētu tēmu, tāpēc to var pievienot pēc tam kad konsultācijai tiek pievienoti izglītojamie.

 

 

Regulāro konsultāciju pievienošana

Noklikšķinot pogu "Pievienot regulāras konsultācijas" atvērsies konsultācijas izveidošanas logs. Pedagogu, priekšmetu un dienu kad paredzēta konsultācija var izvēlēties no izkrītošā saraksta. Periods - kurā paredzētas nodarbības. Ja ir pārliecība, ka diena, laiks nemainīsies visu semestri, tad droši var ģenerēt konsultācijas visam semestrim. Ja nav pārliecības, tad labāk ģenerēt tikai uz to periodu par kuru ir zināms, jo pretējā gadījumā lieki izveidotās konsultācijas būs jādzēš manuāli, pa vienai. Konsultāciju norises biežums - pieejami divi varianti - katru nedēļu, vai katru otro nedēļu. Kad biežums ir izvēlēts, atliek tikai norādīt laiku un telpu. Pēc obligāti aizpildāmo lauku aizpildīšanas loga apakšā parādīsies datumi, kuros tiks izveidota attiecīgās konsultācijas.

Šādā veidā tiek ģenerētas konsultācijas vienā konkrētā priekšmetā. Protams pastāv iespēja izvēlēties vairākus pedagogus vai vairākus priekšmetus, bet jāņem vērā ka tas nevairo konsultāciju skaitu, tas nozīmē to ka attiecīgā konsultācija paredzēta visos minētajos priekšmetos un to vadīs norādītie pedagogi.