DATU IMPORTS

Mācību tematiskā plāna imports no viis
Pielikumā pievienots apraksts kā izeksportēt tematisko plānu no viis un kā to ieimportēt Mykoob sistēmā.
Otrd, 13 Feb, 2018 at 1:10 PM
Izglītojamo datu imports no viis
VIIS sistēmā: Meklēt un apskatīt iestādes datus -> Izdrukas -> Statistika -> Izglītojamie  eksportējiet šo CSV savā datorā. 1. 2. 3. CSV fai...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:14 PM
Pedagogu datu imports no viis
VIIS sistēmā: Meklēt un labot perosnas datus -> Rādīt papildus kritērijus -> Pedagoģiskais personāls -> Meklēt un eksportēt uz csv eksportējiet šo ...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:14 PM