Lai eksportētu datus no VIIS sistēmas, dodieties uz "Meklēt un apskatīt iestādes datus" > "Rādīt papildus kritērijus" > "Pedagoģiskais personāls" > "Meklēt un eksportēt uz CSV" un eksportējiet šo CSV savā datorā. 

Lai importētu šo CSV failu Mykoob sistēmā, dodieties uz "Dati" > "Pedagogi" > "Importēt/Eksportēt". Šajā logā spiediet "Importēt no VIIS", ieklikšķiniet "Personas" un tad norādiet ceļu uz datorā saglabāto CSV failu, kuru eksportējāt no VIIS.


Zemāk esošajos attēlos ir parādīta darbību secība.


1. solis

2. solis

3. solis