Lai eksportētu datus no VIIS sistēmas, dodieties uz "Meklēt un apskatīt iestādes datus" > "Izdrukas" > "Statistika" > "Izglītojamie" un eksportējiet šo CSV savā datorā. 

Lai importētu šo CSV failu Mykoob sistēmā, dodieties uz "Dati" > "Izglītojamie" > "Importēt/Eksportēt". Šajā logā spiediet "Importēt no VIIS", ieklikšķiniet "IZGLĪTOJAMIE (AR VECĀKIEM)" un tad norādiet ceļu uz datorā saglabāto CSV failu, kuru eksportējāt no VIIS.

Ar šīm darbībām, kas Jums neprasīs vairāk par dažām minūtēm, Jūs būsiet Mykoob sistēmā importējuši visu izglītojamo datus, kuri jau ir sašķiroti pa klasēm, kā arī sistēmā būs izveidotas visas klases un izglītojamajiem būs piesaistīti viņu vecāki.

Zemāk esošajos attēlos ir parādīta darbību secība.

1. solis

2. solis

3. solis

CSV faila importēšana Mykoob:

1. solis

2. solis

3. solis

4. solis