VIIS sistēmā: Meklēt un apskatīt iestādes datus -> Izdrukas -> Statistika -> Izglītojamie  eksportējiet šo CSV savā datorā.

1.

2.

3.

CSV faila importēšana Mykoob ir sekojoša:
Dati -> Izglītojamie ->Importēt/Eksportēt, logā kurš parādīsies ieklikšķiniet Importēt no VIIS, ieklikšķiniet  IZGLĪTOJAMIE (AR VECĀKIEM) un tad norādiet ceļu uz datorā saglabāto CSV failu, kuru nesen eksportējāt no VIIS.

1.

2.

3.

4.

Ar šīm darbībām, kas Jums neprasīs vairāk par pāris minūtēm, Jūs būsiet Mykoob sistēmā savadījuši visus skolniekus jau sašķirotus pa klasēm, kā arī sistēmā būs izveidotas visas klases kādas ir jūsu skolā, kā arī pie skolniekiem būs piesaistīti viņu vecāki.