Pievienošana

Pievienojot jaunu pedagogu tiek veiktas pārbaudes vai šāds lietotājs jau eksistē sistēmā; ja eksistē - jāveic profilu apvienošana vai jāmaina dati uz tādiem, kas sistēmā neparādās (analogi kā sadaļās Dati -> Izglītojamie un Dati -> Vecāki). 

Darbības: Poga "Pievienot jaunu". Jāievada visa nepieciešamā informācija un jānospiež poga "Saglabāt un aizvērt"

Rediģēšana

Rediģējot pedagogu, ja tiek ievadīts e-pasts un/vai personas kods, kas sistēmā jau eksistē, tiek piedāvāts veikt kontu apvienošanu. Ar to jābūt ļoti uzmanīgiem un jāpārbauda vai persona ar kuras profilu piedāvā apvienot tiešām ir tā pati persona, kuras datus rediģējāt.

Darbības: Uzbraucot ar peli uz attiecīgā ieraksta parādās oranža poga, nospiežot uz tās atveras logs, kurā iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas.

Dzēšana

Darbības: Atvērtā pedagoga informācijas loga apakšējā kreisajā stūrī atrodas poga "Dzēst".

Atjaunošana

Darbības: Nospiež pogu "Arhīvs", atrod ierakstu, kuru vēlas atjaunot, atver attiecīgo profilu un labajā apakšējā stūrī nospiež pogu "Atjaunot".

Priekšmeta piesaistīšana pedagogam

Darbības: Pedagoga informācijas loga, nospiež pogu "Priekšmeti", pa labi būs pieejams skolas priekšmetu saraksts. Jāatzīmē izvēles rūtiņa pie priekšmeta, kuram pedagogu ir nepieciešams piesaistīt.

Priekšmeta atsaistīšana no pedagoga

Ja dzēšanas datums ir nākotnē, tad ieraksts tiek iezīmēts kā dzēsts nākotnē (pelēka izvēles rūtiņa, blakus dzēšanas datums).

Darbības: Pedagoga informācijas loga, nospiež pogu "Priekšmeti", pa labi būs pieejams skolas priekšmetu saraksts. Priekšmeti pie kuriem izvēles rūtiņa ir zaļa, ir piesaistīti attiecīgajam pedagogam. Atsaistīt var izņemot atzīmi no attiecīgās izvēles rūtiņas.

Vēsture

Pedagoga informācijas loga, vēstures cilnē parādās informācija, kad pedagogs:

 • pievienots skolai,
 • dzēsts no skolas,
 • pievienots grupai "pedagogi",
 • dzēsts no grupas "pedagogi",
 • piesaistīts kādam priekšmetam,
 • noņemts no kāda priekšmeta,
 • pievienots kā pasniedzējs kādam priekšmetam kādā klasē,
 • noņemts kā pasniedzējs kādam priekšmetam kādā klasē

Šie notikumi sakārtoti dilstošā hronoloģiskā secībā. Vienas dienas ietvaros ieraksti vispirms tiek sakārtoti pēc laika, tad pēc "darbības" - dzēšana sarakstā vienmēr parādās "virs" (tātad "pēc") pievienošanas konkrētam priekšmetam/ klases priekšmetam utt., un visbeidzot sagrupēti pēc "tipa", piemēram, ja vienlaicīgi notiek piesaiste kādiem priekšmetiem un klašu priekšmetiem, tad ieraksti būs sadalīti pa grupām - priekšmetos un klases priekšmetos.

Notikumi kārtoti atbilstoši attiecīgo ierakstu izveides vai dzēšanas datumiem, bet attēloti ir faktiskie datumi, kuros notikums ir stājies spēkā. Šāda pieeja ir veidota, lai lietotāja nesenākās izmaiņas vienmēr parādītos saraksta augšpusē.

Datumu maiņas iespējas.

Var mainīt pievienošanas / dzēšanas datumus priekšmetiem un klašu priekšmetiem.

Nav atļauts mainīt:

 • pievienošanas/dzēšanas datumu skolai,
 • pievienošanas/dzēšanas datumu grupai,
 • jebkādus datumus slēgtā/dzēstā mācību gadā,
 • pievienošanas datumus ierakstiem, kam eksistē arī dzēšanas datums. Piemēram, nevar nomainīt pasniedzēja pievienošanas datumu priekšmetam, ja pasniedzējam šis priekšmets kaut kad ir noņemts.