MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

Atestātu sagatavošana
Atestāti tiek veidoti sadaļā Žurnāls → Gala vērtējumi → Atestāts. Vispirms dodieties uz sadaļu “Publiskie uzstādījumi”. Ievadiet visu nepieciešamo i...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:17 PM
Sākumskolas liecību sagatavošana
Lai sagatavotu liecību jādodas uz sadaļu Žurnāls -> Gala vērtējumi. Jāizvēlas klase. Ja parādās paziņojums    Tas nozīmē, ka vēl nav izvēlēts liecības...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:17 PM
Liecību sagatavošana
Lai sagatavotu liecības, jādodas uz sadaļu Žurnāls -> Gala vērtējumi. Kreisajā pusē jāizvēlas sadaļu Uzstādījumi. Uzstādījumos ir jāizvēlas, kādu liecī...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:17 PM