SAM 832 projekts

Projekta SAM 8.3.2. izpilde Mykoob
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai   Situācijas apraksts sagatavošanās darbam: Skolās, kas piedalās projekta realizācijā, ir izveid...
Otrd, 13 Feb, 2018 at 3:14 PM