Mācību gada uzstādījumi atrodas sadaļā – „Uzstādījumi” – „Mācību gads” . Pirms pārcelšanas ir jāizveido jauns mācību gads uz kuru pārcelsiet esošos datus.

Lai izveidotu jaunu mācību gadu jānospiež „Uzstādīt skolas mācību gadu” . Obligāti aizpildiet visus laukus! Kad visi lauki aizpildīti spiežam „Saglabāt & aizvērt”.

Kad esat izveidojuši jauno mācību gadu spiežam uz pogas „Pārcelt datus” ( mazā zaļā poga ). Jums atvērsies jauns logs, kurā jāizvēlas uz kuru mācību gadu vēlaties pārcelt visus datus.

Nospiežot pogu „Turpināt” atvērsies jauns logs, kurā, ir redzamas visas klases. Zem „Pārcelšanas tips” Jūs varat izvēlēties vai klase ir pārcelta uz nākamo gadu vai arī ir absolvējusi. Uzreiz pa labi atrodas iepriekšējā mācību gada klases nosaukums, kuru mainīt nav iespējams, bet blakus tam ir redzams nākošais klases nosaukums, ko piedāvā sistēma. Varat šos nosaukumus mainīt, ja ir tāda nepieciešamība.

Sistēma atļauj rediģēt arī atsevišķus skolniekus, zem sadaļas „Izglītojamie” uzspiežot uz oranžās ikonas atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi skolēni. Ir iespējams skolēnu atstāt iepriekšējā gadā vai arī pārcelt klasi augstāk nekā pārējos skolēnus. Iespējams arī uzstādīt, ka skolēns ir absolvējis vai dzēsts no skolas, šīs opcijas atrodas zem „Pārcelšanas tips”.

Iespējams arī pārcelt priekšmetus. Šī iespēja atrodas zem sadaļas „Priekšmeti”. Nospiežot uz pogas „labot” atvērsies logs, kurā uzrādīsies visi priekšmeti, kurus ir iespējams pārcelt. Ja nākošgad šai klasei nebūs tāds priekšmets kā „Datorika” tad izķeksējam šo priekšmetu, nākošgad šis priekšmets neparādīsies.

Kad visas korekcijas ir izdarītas, būs iespēja visu vai nu saglabāt un rediģēt vēlāk, vai uzreiz saglabāt un pārcelt datus. Ja sistēma ilgi domā neuztraucaties, dati tiek pārcelti, tam nevajadzētu būt ilgāk par 1min. Kad dati tiks pārnesti atvērsies jauns logs, kurā Jūs vēlreiz varēsiet pārskatīt visus datus, ja visam piekrītat tad spiežat „Akceptēt un aizvērt gadu”