Fakultatīvajām nodarbībām, apkopotajām klasēm, interešu izglītībai un tamlīdzīgām izglītojamo grupām ir jāveido apvienotās klases, piesaistot vienu izglītojamo pie vairākām klasēm.