Vecākiem personas koda lauku var atstāt neaizpildītu, taču lai nodrošinātu kvalitatīvu personu datu pārvaldi un personu identificēšanu nākotnē, to ir ieteicams lietot. 
Skolai tas ievērojami atvieglo darbu meklējot datus par personām.