Ja vēlaties Mykoob sistēmā reģistrēt skolu, ir jānosūta pieteikums, kurā norādīts skolas nosaukums, administratora vārds, uzvārds un epasts. (Administrators ir tā persona, kurai tiks piešķirti piekļuves dati sistēmai un tā varēs sistēmā vadīt datus un reģistrēt lietotājus)

Ja vēlaties kļūt par Mykoob sistēmas lietotāju, sazinieties ar attiecīgās skolas administratoru.