Lai sagatavotu liecības, jādodas uz sadaļu Žurnāls -> Gala vērtējumi. Kreisajā pusē jāizvēlas sadaļu Uzstādījumi.

Uzstādījumos ir jāizvēlas, kādu liecību sagatavot:

Kad vajadzīgais tips ir izvēlēts, tad parādīsies šāds logs:

Spiežam "Jā" un dodamies uz sadaļu Liecība un atvērsies klases skolnieku saraksts

Lai apskatītos kāds ir konkrētā izglītojama liecības saturs, jānospiež uz trijstūrīti, kurš atrodas pēdējā kolonnā.

Ja ir kādas piezīmes, ko konkrētam skolniekam ierakstīt, tad tas ir jādara laukā Piezīmes.

Lauks Statuss attiecas uz liecību sagatavošanai mācību gada beigās. Tur var norādīt konkrētam skolniekam viņa statusu pēc mācību gada beigām.

Ja nepieciešams norādīt cita veida statusu, tad to var pievienot administrators sadaļā Uzstādījumi -> Uzstādījumi

Kad klases skolniekiem liecības ir sagatavotas, tad tās var ērti izdrukāt.

Uzspiežot Drukāt atskaites, atvērsies jauns logs ar sagatavoto liecību (liecībām). Liecības var drukāt no HTML vides, kā arī sagatavot tās PDF un Excel formātā.

Izdrukājot liecību ir iespējams norādīt kuriem skolniekiem to drukāt, kā arī vai drukāt abus semestru un mācību gada galējo atzīmi, vai arī izvēlēties tikai izdrukai Semestris 1.

Skolas administratoram ir iespējams norādīt vai liecībā izdrukāt kādu nodarbības tipa atzīmi.

Pēc noklusējuma skolai ir norādīts Ieskaite un Eksāmens.

Vai rādīt liecībā kādu no Nodarbību tipiem, to var uzstādīt: Uzstādijumi -> Nodarbību tipi

un atzīmējot vajadzīgos vai arī tos noņemt.

Ir iespēja liecībā sakārtot mācību priekšmetus vēlamā secībā. Pēc noklusējuma tie sakārtojas alfabēta secībā.

Dati -> Priekšmeti

Tiem priekšmetiem, kuriem būs ierakstīts cipars, tad mācību priekšmeti tiks kārtoti secībā pēc numuriem. Piemēram, ja 5 mācību priekšmeti tiks kārtoti ar šo kārtošanas indeksu un pārējie nē, tad šie 5 būs sakārtoti numuru secībā no augšas uz leju un pārējie alfabēta secībā.