Lai sagatavotu liecību jādodas uz sadaļu Žurnāls -> Gala vērtējumi. Jāizvēlas klase. Ja parādās paziņojums 

 

Tas nozīmē, ka vēl nav izvēlēts liecības tips. Lai izvēlētos liecības tipu, jānospiež uz pogu "Uzstādījumi". Parādīsies liecības tipu izvēlne, kur jāizvēlas vēlamo tipu. Šajā gadījumā "Pamatskolas liecību tips (1.klase)"

 

Kad liecības tips ir izvēlēts parādās paziņojums.

Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība gadījumos, kad liecībā jau ir ielikti vērtējumi un tiek mainīts liecības tips. Mainot liecības tipu tiešām tiks zaudēti visi šajā liecībā ievadītie dati. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Ja liecībā vēl nav nekādu datu droši var spiest pogu ""

Pēc tam ir iespējams izvēlēties lieto vai nelietot definētos sasniegumus. Ja nepieciešams, kādu no tiem var noņemt, kā arī pievienot jaunus.

 

Ķeksītis kolonnā "Priekšmeta vērtējumi" nozīmē to, ka liecībā būs redzami arī žurnālā ieliktie vērtējumi. Šāda iespēja nereti ir aktuāla tikai dažiem priekšmetiem, piemēram, Matemātikai, Latviešu valodai.

Kad uzstādījumi ir ievadīti var pārslēgties uz liecības aplūkošanas un aizpildīšanas skatu. To var izdarīt nospiežot uz pogu "Liecība".

Aprakstošie vērtējumi jāievada manuāli. Priekšmetiem, kuriem bija ielikts ķeksītis "Priekšmeta vērtējumi", vērtējums parādīsies liecībā automātiski, tiklīdz tas tiks ielikts žurnālā, sadaļā "Vērtējumi liecībā".

 

Ir iespēja arī nelietot definētos mācību sasniegumus, bet gan liecībā attēlot kāda priekšmeta tipa saņemtos vērtējumus. Lai to panāktu kolonnā "Mācību sasniegumi priekšmetā" jāizvēlas attiecīgais nodarbības tips un žurnālā jābūt ierakstītām aprakstam pie attiecīgā tipa un vērtējumiem.